Vaccin mot hepatit A+B

Twinrix är ett kombinationsvaccin som efter de två första doserna ger ett komplett skydd mot både hepatit A och B. Den tredje dosen används för att säkerställa långtidsskyddet.

Vaccinet kan ges från 16 års ålder. Twinrix för barn kan ges från 6 månaders ålder.

  • Ger ett bättre skydd än enskilda doser mot hepatit A och B
  • När du tagit två doser erhåller du 1 års skydd
  • Pris = 695 kr/dos

Mer om sjukdomarna

  • Hepatit A och B finns i stora delar av världen och kan leda till en leverinflammation som kan göra dig allvarligt sjuk i flera veckor eller månader. Hepatit B klassas dessutom som blodsmitta och kan leda till en kronisk inflammation och även levercancer
  • Hepatit A smittar via mat och vatten
  • Hepatit B smittar via kroppsvätskor
  • För att få information om skydd mot dessa sjukdomar behövs till ditt resmål, se vår Prisguide

Typ av vaccin

Twinrix är ett avdödat kombinationsvaccin som ger skydd mot både hepatit A och B.

Hur länge har vaccinet använts?

Twinrix har varit godkänt sedan 1996.

Är du redan vaccinerad mot hepatit B?

Då går det bra att istället välja ett vaccin enbart mot hepatit A (Havrix/Vaqta).

Skyddseffekt

  • Dos 1: Inget skydd
  • Dos 2: Skydd mot hepatit A+B i ca ett år
  • Dos 3: Skydd mot hepatit A i 30-40 år och ett livslångt skydd mot hepatit B

Skydd mot hepatit D

Kuriosa: När du vaccinerar dig mot hepatit B får du automatiskt ett skydd mot den mindre vanliga sjukdomen hepatit D. Hepatit D kräver nämligen närvaro av viruset som orsakar hepatit B för att du ska kunna bli infekterad.

Dosintervall & administration

För att du ska erhålla ett skydd inför en resa så måste du ta minst två doser av vaccinet, och det ska gärna gå fyra veckor mellan doserna. Den tredje dosen tar du sedan 5-12 månader efter den andra. Om man har tidsbrist kan i vissa fall ett snabbschema som omfattar fyra doser användas.

Twinrix administreras som en injektion i överarmsmuskeln.

Vad händer om det har gått längre tid mellan doserna än rekommenderat?

Du behöver inte börja om med vaccineringen, utan kan fortsätta när det passar. Observera dock att skyddet inte uppträder innan minst två doser tagits.

Nedsatt immunförsvar

Om du av någon anledning har nedsatt immunförsvar är det inget som hindrar vaccination med Twinrix. Detta eftersom vaccinet är avdödat.

Biverkningar

Vanliga biverkningar är smärta och rodnad kring insticksstället, huvudvärk och trötthet. Dessa går över inom några dagar.

Fler vacciner