En virussjukdom som sprids med utandningsluften

Röda hund (rubella) smittar när någon som är sjuk hostar eller nyser så att droppar i utandningsluften sprids.

  • Om gravida smittas kan det leda till svåra fosterskador
  • Man kan inte vaccinera sig när man väl är gravid
  • Det finns ingen behandling som hjälper mot röda hund

Mer om röda hund

Sjukdomen är oftast lindrig för den som får den, men om en gravid kvinna blir sjuk kan fostret få svåra skador.

En mottaglig kvinna, som smittas i tidig graviditet, löper stor risk att få missfall eller att föda ett barn med flera olika missbildningar i skelett, hjärna, ögon, öron med mera. Risken är störst under de första sexton veckorna av graviditeten.

På mödravårdscentralen får man därför göra ett test som visar om man har haft röda hund. Men man kan inte vaccinera sig när man är gravid eftersom det också kan skada fostret. I stället får man vaccinera sig efter förlossningen.

Sällsynt sjukdom då alla vaccineras

Eftersom de flesta barn är vaccinerade mot röda hund är sjukdomen mycket sällsynt, och de senaste decennierna har inga barn med rubellaorsakade missbildningar fötts i Sverige. I många andra länder är den däremot vanlig och skulle snabbt komma tillbaka om vi skulle sluta med vaccination i Sverige.

Från att man har smittats tills sjukdomen bryter ut kan det gå mellan två och tre veckor. Man brukar bli frisk efter några dagar.

Symtom

Om man har röda hund är det vanligt att man får snuva och svullna lymfkörtlar, särskilt i nacken. Man känner sig oftast inte särskilt sjuk, men feber är vanligen förekommande. Efter några dagar brukar brunaktiga eller blåröda utslag sprida sig från ansiktet och ner över armarna och benen. Ibland, främst hos kvinnor, uppträder inflammation i en till flera leder i armar och ben.

Dessa besvär brukar gå över på några månader.

Behandling

Det finns ingen behandling som hjälper mot röda hund, men sjukdomen går över av sig själv efter några dagar. Man kan behöva ta det lite lugnt, precis som vid en vanlig förkylning.

Vaccin

Så kallat monovalent vaccin, dvs sådant som endast skyddar mot röda hund, finns inte att tillgå på den svenska marknaden. Istället används vaccin med flera komponenter, såsom Priorix eller MMR-Pro. Dessa vacciner är inkluderade i det svenska barnvaccinationsprogrammet och ges i två doser med ca fem års intervall.

Om du haft röda hund som barn anses du vara immun mot sjukdomen.

Fler vanliga sjukdomar