En bakterieburen diarrésjukdom

Kolera – en diarrésjukdom som orsakas av en bakterie. Oftast uppstår koleraepidemier i länder med dålig vatten- och avloppsrening

  • Räcker i regel med att behandlas med vätskeersättning
  • En diarrésjukdom som orsakas av en bakterie
  • Orsak kan vara förorenat vatten, mat som inte är ordentligt kokt eller stekt

Mer om Kolera

Kolera är en diarrésjukdom som orsakas av en bakterie.

Oftast uppstår koleraepidemier i länder med dålig vatten- och avloppsrening. Smittan sprids bland annat med förorenat vatten eller med mat som inte är ordentligt kokt eller stekt.

Det tar mellan tre till sex dagar från det man blir smittad till att man blir sjuk. Diarréer gör att man riskerar att bli uttorkad.

Symtom

Om man har kolera får man vattentunna diarréer. Man förlorar snabbt stora mängder vätska; uppemot 20 liter per dygn!

Behandling

Den stora vätskeförlusten måste snabbt ersättas för att man inte ska bli uttorkad. I regel räcker det med att man behandlas med vätskeersättning, som man dricker. Om man är mycket uttorkad kan man få vätska direkt i blodet genom dropp. Ibland kan man behöva antibiotika.

Fler vanliga sjukdomar