Låg risk – allvarliga konsekvenser

Japansk encefalit är en virussjukdom som finns i hela Sydostasien, och som är så vanligt förekommande att vaccin ingår i nästan samtliga länders barnvaccinationsprogram i syfte att få bukt med den.

  • Ca 1/3 dör, och av resterande som smittats får 2/3 kroniska besvär
  • Sprids med honmyggor som framförallt sticker från sen eftermiddag till gryning
  • Det finns ingen behandling mot japansk encefalit.

Mer om japansk encefalit

Japansk encefalit sprids med honmyggor som framförallt sticker från sen eftermiddag till gryningen, men även på skuggiga platser andra tider på dygnet.

Det tar mellan fem och tio dagar från att man smittats tills man blir sjuk. I de länder i Sydostasien som ligger nära ekvatorn finns en risk att smittas hela året, annars är sjukdomen vanligast mellan april och oktober.

Mindre risk i muslimska länder

Viruset förökar sig i områden där man föder upp grisar och därför är risken för smitta mindre i muslimska länder.

Viruset smittar inte vid direktkontakt mellan människor och man kan minska risken för att bli stucken genom att sova under ett myggnät eller ha luftkonditionering i rummet. Myggmedel och skyddande klädsel kan också vara till hjälp.

Sjukdomen är ovanlig, men om man får den blir man svårt sjuk. En del blir friska men sjukdomen kan ge bestående skador på hjärnan och vara livshotande. Ca 1/3 dör, och av resterande som smittats får 2/3 kroniska besvär.

Symtom

Om man får japansk encefalit brukar man få hög feber, frossa, en allmän känsla av obehag samt kraftig huvudvärk. Efter 1-6 dagar kan man få kramper, nackstelhet, kraftig viktminskning samt muskelsvaghet och man brukar också bli förvirrad och orolig.

Behandling

Det finns ingen behandling mot japansk encefalit.

Vaccin

Vaccinet som används i Sverige för att förhindra japansk encefalit heter Ixiaro. Det är ett mycket effektivt vaccin som använts i många år. Vaccin mot japansk encefalit ingår i barnvaccinationsprogrammet i praktiskt taget alla länder i Sydostasien.

Fler vanliga sjukdomar