Marknadsledande kompetens

Vaccin.nu’s läkarteam ansvarar för Vaccinationsakademin och säkerställer att vaccin.nu alltid har marknadens bäst utbildade vaccinatörer med ledande kompetens inom vaccinologi och resemedicin.

Experter på vaccinologi och resemedicin

Vaccin.nu’s läkarteam är direkt involverade i och anlitade som expertis av myndigheter och så kallade Advisory Boards för utveckling av rekommendationer avseende nationella vaccinationsdirektiv. Det här gör att våra kunder alltid kan känna sig trygga när de väljer att komma till oss och de som väljer att arbeta för oss vet att de kommer ha marknadens bästa stöd när det behövs.

Uppdaterad kunskap

Vaccin.nu’s läkarteam har kontinuerliga möten med forskare, externa läkare med relevant expertis, läkemedelsföretag samt partners och myndigheter för att alltid ligga i framkant och ha tillgång till den senaste och mest relevanta kunskapen vad gäller vaccin- och vaccinutveckling.

Vaccin.nu följer givetvis direktiv från våra nationella myndigheter såsom Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket, och har ett långvarigt och omfattande samarbete med smittskyddsenheterna runtom i landet. Vi samarbetar även med intresseorganisationer såsom Svensk Förening för Resemedicin och andra aktörer inom tropikmedicin.

Internationell erfarenhet

Vaccin-nu’s läkarteam arbetar aktivt med att granska det epidemiologiska läget i världen för att se till att vår reserådgivning kontinuerligt uppdateras.

Vi deltar i internationella nätverk och inbjuds ofta till sjukhus och vaccinationsmottagningar i tropikerna för att på plats få erfarenhet av vilka sjukdomar som kan drabba svenska resenärer, samtidigt som vi utbildar inhemsk och utländsk personal på plats i stickteknik och vaccinkunskap. Det erfarenhetsutbytet är praktiskt taget ovärderligt, då det ger en tydlig bild av vilken kvalitet på sjukvården som kan förväntas på resmålet, samtidigt som arbetet i sig bidrar till en global folkhälsa.

I syfte att utveckla vetenskaplig och professionell kompetens inom vaccinologi, utbildar vi vårdpersonal på alla nivåer, via föreläsningar och seminarier, och har ett långvarigt samarbete med Karolinska Institutet.

Kontinuerlig kompetenssäkring

Grundpelaren i vårt arbete med att säkra kompetensen hos alla som arbetar hos vaccin.nu/Vaccinationsgruppen är Vaccinationsakademin, där vi kontinuerligt vidareutbildar alla våra legitimerade sjuksköterskor och läkare i marknadens mest omfattande utbildning i vaccinologi.

IMG_5827-bw-scaled-e1696371509731-blackwhite

Peter Gutniak

30 års praktisk och teoretisk erfarenhet av vaccinologi och resemedicin. Verksamhetschef på Vaccin.nu. Ansvarar för att tillsätta rätt kompetenser i det medicinska teamet.

Med sin långa erfarenhet av vaccinationsverksamhet, vaccinpolicys och hälsoutveckling i kombination med konsumentfokus har Peter en central pedagogisk roll för att göra information om vacciner lättillgänglig och relevant. Det gör att han även anlitas som expertföreläsare av såväl media som organisationer och läkemedelstillverkare samt bidrar till utvecklingen av nationella policys.

Fredrik

Fredrik Sköld

Leg läkare med 10 års erfarenhet av vaccinologi. Är som medicinskt ledningsansvarig läkare (MAL) ansvarig  för medicinska rutiner, den medicinska säkerheten samt övergripande ansvar för eventuell avvikelsehantering.

Som chef för vårt medicinska team ser han till att rekommendationer alltid har vetenskaplig evidens som grund och han bidrar kontinuerligt till att uppdatera rekommendationer enligt senaste vetenskapliga publiceringar. Anlitad som expertkompetens i vaccinfrågor i flera externa forum, exempelvis Takeda och Reserådet.

jesper

Jesper Angelin

Leg läkare och ansvarig för utveckling av vår operativa verksamhet samt utförandet av all intern utbildning inom vaccinologi. Upphovsman till flödesscheman för bland annat vaccinering mot TBE och Covid-19 som används frekvent av de flesta vaccinatörer och Smittskydd i landet samt initiativtagare till Vaccinationsakademin.

Ansvarar för att marknadens mest omfattande utbildningsmaterial i vaccinologi är uppdaterat med senaste rön och efterföljs. Anlitad för föreläsningar på vårdcentraler för läkare och sjuksköterskor.

axel

Axel Fernö

Leg läkare med 5 års erfarenhet av vaccinationer och regionsansvar för vaccin.nu i södra Sverige. Fokus på etablering i nya regioner med anpassning  efter regionala skillnader som kan förekomma.

Axel föreläser på vårdcentraler och involveras i diskussioner med landets regioner för att på bästa sätt göra vacciner lättillgängliga för allmänheten.