Vaccin mot pneumokocker (Prevenar20)

Vaccin mot pneumokockbakterier som kan orsaka lunginflammation, särskilt hos vissa riskgrupper.

Vaccinet skyddar mot 20 av de vanligaste typerna av pneumokockbakterier.

  • Vaccin mot pneumokockinfektion (Prevenar20)
  • Pris = 995 kr/dos (kostnadsfritt för vissa riskgrupper)
  • Skyddar mot bland annat: pneumoni (lunginflammation), meningit (hjärnhinneinflammation), blodförgiftning och öroninfektion

Kort om sjukdomen

  • Lunginflammation är en sjukdom som oftast orsakas av en infektion av virus eller bakterier som har följt med inandningsluften. Den påverkar lungans innersta partier, de små luftfyllda blåsorna som kallas alveoler
  • Man kan även smittas genom att få bakterier eller virus på händerna som sedan via mun, näsa eller ögon förs in i kroppen. En del av kroppens skydd mot sjukdom består av slemhinnor i svalget och luftvägarna
  • Små barn och mycket gamla drabbas mest. Det beror på att immunförsvaret hos ett litet barn inte är färdigutvecklat, medan sjukdomar och åldrande försvagar immunförsvaret hos äldre människor
  • Om man är 65 år eller äldre har man en ökad risk att drabbas av en pneumokockinfektion, och det är i sig en allvarlig sjukdom. Särskilt om den bakteriella infektionen blir invasiv och letar sig in i ett annars sterilt kroppsrum, exempelvis blod. Detta kan exempelvis ske om immunförsvaret är nedsatt. Den typen av pneumokockinfektion drabbar i stor utsträckning äldre individer, och 2017 anmäldes 1367 fall, varav 50% av dessa var 70 år eller äldre. 12% av de som insjuknade avled inom 30 dagar.

Typ av vaccin

Prevenar20 är ett konjugerat vaccin, vilket innebär att immunförsvaret tränas i sin förmåga att kunna skydda kroppen mot framtida pneumokockinfektioner, samtidigt som det minskar risken för att pneumokockerna får fäste i kroppen och kan spridas vidare. Det är därigenom ett vaccin som ger skydd mot bland annat lunginflammation. Prevenar20 är en vidareutvecklad variant av det tidigare vaccinet Prevenar13, och innehåller fler serotyper (varianter av pneumokockbakterier). Behovet av boosterdoser av Prevenar20 är inte fastställt, men vad vi vet idag så bör det räcka med en spruta.

Hur länge har vaccinet använts?

Detta vaccin har funnits på marknaden sedan 2022.

Skyddseffekt

I studier har man kunnat påvisa en god skyddseffekt mot lunginflammation och invasiv pneumokocksjukdom, särskilt i kombination med Pneumovax, samt visst skydd mot öron- och bihåleinflammation.

Intervall och administration

Prevenar20 ges i en dos.

Vaccinet administreras som en injektion i överarmsmuskeln.

Åldersgränser

Prevenar20 kan ges från 6 veckors ålder.

Nedsatt immunförsvar

Då vaccinet är avdödat kan även de med nedsatt immunförsvar ta detta vaccin, vilket även starkt rekommenderas på grund av att de tillhör en riskgrupp som är särskilt utsatt.

Biverkningar

De vanligaste biverkningarna är smärta och rodnad kring insticksstället, huvudvärk och trötthet. Dessa biverkningar brukar gå över inom ett par dagar.

Fler vacciner