Att komma tillbaka efter att ha drabbats av TBE

Som en av Sveriges främsta vaccinatörer är Vaccin.nu starkt engagerade i att minska spridningen av TBE.

En del i det arbetet handlar om att öka medvetenheten om vad att smittas av TBE kan innebära, konkret, för såväl den drabbade som alla runtomkring.

Bakgrund

Vaccin.nu’s Thomas Brenemark har egen praktisk erfarenhet av att drabbas av TBE.

Jag smittades 2017 och är ett ganska typiskt smittoffer. Man, över 50, ovaccinerad. Jag låg på sjukhus i en månad, inlagd på rehab i ett par veckor och ägnade mer än ett år åt intensiv rehabträning. Sedan 2019 är jag en del av vaccin.nu och använder min bakgrund som chef på reklambyrå för att öka kännedomen om hur vi kan hjälpa människor att undvika att smittas av TBE och varför det är viktigt att göra det.

Vi vill ge de som fått TBE, och inte minst deras familjer, en röst

En del i det arbetet är att ge de drabbade och deras familjemedlemmar möjlighet att själva berätta hur TBE är på riktigt. Den sjuke blir alltid överraskad över hur otroligt hårt TBE slår och hur mystiskt det slår på olika delar av kroppen och inte minst hjärnan. Det är även så att de som fått TBE behöver all hjälp och stöd de kan få för att ta sig tillbaka. Där har vi bestämt oss för att göra en insats.

TBE står för ”fästingöverförd encefalit”, men kan vara mer än encefalit. De personer där infektionen slår på alla tre lager av nervsystemet, dvs hjärnhinnan (meningit), hjärnan (encefalit) och hjärnstammen med ryggraden (myelit), drabbas även av förlamningar. Ett sådant insjuknande kräver lång rehab och ställer stora krav på den som drabbas.

Hjälp med rehab

Under 2023 arbetar vi med ett stödprojekt till Emil, Peter och Patrik. Tre personer som drabbats väldigt hårt av sjukdomen och som nu kämpar för att vänja sig vid en ny verklighet. Förutom deras ordinarie rehab i regionens regi lägger vi till en nivå:

  • Det ena är att skapa ett projekt där alla sporrar varandra
  • Det andra är att stötta med utrustning och forskning som fokuserar på ökad rörlighet och användbar styrka
  • Det tredje är att skapa inspiration, för en av de svåraste sakerna med återuppbyggnad är att nöta på och inte tappa sugen. En sådan sak är att handbollslegenden Staffan Olsson utmanat Peter och Patrik på att bli så starka så att de själva och utan hjälp kan dricka en av Staffans egna öl och ge en recension på ölen

Lär känna Peter, Patrik och Emil och följ deras resa

Här och på Vaccinationsgruppens Youtube-kanal kan du följa killarnas kamp för en ny vardag. Det är en unik inblick i den verklighet som vem som helst kan hamna i utan skydd mot den smitta vissa fästingar bär på. Det är en verklighet för alla som bor i Sverige bör känna till, för fästingar finns nu överallt i Sverige och under hela året.

Peter

Patrik

Emil

Rehab-support