Vaccinationsintyg för resa, studier eller jobbet

Beroende på destination så kan det fortfarande vara så att vissa lokala myndigheter kräver olika typer av dokumentation för att släppa in resenären i landet. Det vanligaste är ett vaccinationsbevis, men ibland krävs det även ett negativt PCR-test inom 72 timmar från ankomst till landet. Ofta accepteras även antigen-tester tagna inom 24-48 timmar, ibland i kombination med karantän.

I vissa fall kan det även bli aktuellt med olika typer av intyg när man ska studera i utlandet.

Resa inom EU

I dagsläget behövs inga vaccinationsintyg inom EU vad avser Covid-19. Dock kan universitet samt arbetsplatser ha sina egna krav vad avser andra sjukdomar, som exempelvis hepatit B och/eller tuberkulos. UDs sajt Swedenabroad rekommenderas varmt för den mest uppdaterade informationen avseende just resor till andra länder.

Resa utanför EU, studier i utlandet eller till din arbetsplats?

Om vi i de regionala journalsystemen eller på andra sätt kan hitta information om att du uppfyller kraven för genomgången vaccination så kan vi utfärda ett vaccinationsintyg som bevis på detta.

Intyget är på engelska och undertecknat av våra läkare.

Vaccinationsintyg vid besök på mottagningen

För att kunna utfärda vaccinationsintyg så behöver du kunna legitimera dig vid besöket. Du behöver även ha med dig den ID-handling du ämnar resa på, då passnumret eller ID-kortsnumret kommer att föras in på intyget. Efter kontroll av de regionala journalsystemen skriver vi in dina personuppgifter på intyget och skriver sedan ut detta. Vi följer samtliga officiella riktlinjer för hur intygen ska vara utformade. Vi kan även skicka intyget som en länk i ett mejl med användande av tvåfaktors-autentisering.

Vaccinationsintyg på distans

För att kunna utfärda vaccinationsintyg på distans så behöver vi följande (per person):

  • Ett foto på den ID-handling som används för resan
  • Ett foto på personligt vaccinationskort
  • En mejl-adress dit intyget (i form av en länk som verifieras med tvåfaktors-autentisering) kan skickas
  • Ett mobilnummer

Betalning sker i efterhand, och instruktioner för detta delges mejlledes.

Skicka ovanstående till peter@vaccinationsgruppen.se.

Vaccinationsintyg för Covid-19

Ett vaccinationsbevis, ibland kallat covidbevis, vaccinpass, vaccinintyg, vaccinationsintyg eller vaccinbevis, är ett bevis på att du har vaccinerats mot den aktuella sjukdomen.