Vaccinationsintyg inför resa

PCR-, antigentest, karantän eller vaccinintyg?

Beroende på destination så kräver vissa lokala myndigheter olika typer av dokumentation för att släppa in resenären i landet. Det vanligaste är ett vaccinationsbevis, men ibland krävs det även ett negativt PCR-test inom 72 timmar från ankomst till landet. Ofta accepteras även antigen-tester tagna inom 24-48 timmar, ibland i kombination med karantän.

Resa inom EU

I dagsläget behövs inga vaccinationsintyg inom EU. Då detta kan komma att ändras så rekommenderas UDs sajt Swedenabroad för den mest uppdaterade informationen.

Behöver du ett vaccinationsintyg inför en förestående resa?

Om vi i de regionala journalsystemen eller på andra sätt kan hitta information om att du uppfyller kraven för genomgången vaccination så kan vi utfärda ett vaccinationsintyg för Covid-19 som bevis på detta.

Intyget är på engelska och undertecknat av våra läkare. För dig som vaccinerats och där det kostnadsfria Covidbeviset från eHälsomyndigheten saknar specifika uppgifter som destinationen kräver är detta intyg ett enkelt sätt att slippa restriktioner på resmålet.

Vaccinationsintyg vid besök på mottagningen

För att kunna utfärda Vaccinationsintyg Covid-19 så behöver du kunna legitimera dig vid besöket. Du behöver även ha med dig den ID-handling du ämnar resa på, då passnumret eller ID-kortsnumret kommer att föras in på intyget. Efter kontroll av de regionala journalsystemen skriver vi in dina personuppgifter på intyget och skriver sedan ut detta. Vi följer samtliga officiella riktlinjer för hur intygen ska vara utformade. Vi kan även skicka intyget som en länk i ett mejl med användande av tvåfaktors-autentisering.

Vaccinationsintyg på distans

För att kunna utfärda Vaccinationsintyg Covid-19 på distans så behöver vi följande (per person):

  • Ett foto på den ID-handling som används för resan
  • Ett foto på personligt vaccinationskort där batchnummer framgår
  • En mejl-adress dit intyget (i form av en länk som verifieras med tvåfaktors-autentisering) kan skickas
  • Ett mobilnummer

Betalning sker i efterhand, och instruktioner för detta delges mejlledes.

Skicka ovanstående till peter@vaccinationsgruppen.se. Intyget kommer oftast inom ett par timmar.

Intyg på genomgången sjukdom

Vi kan även utfärda ett intyg på genomgången sjukdom. För att göra det behöver vi, på distans eller på plats, tillgång till följande:

  • Den ID-handling som används för resan
  • Utdrag från journalhandling där det framgår att personen testats med positivt resultat, när det gjordes, samt även vilka som utfört testet och vilken testmetod som använts (endast PCR accepteras)
  • En mejl-adress dit intyget (i form av en länk som verifieras med tvåfaktors-autentisering) kan skickas
  • Ett mobilnummer

Om man kommer till mottagningen sker betalning på plats och intyget skickas direkt. I annat fall sker betalning i efterhand, och instruktioner för detta delges i så fall mejlledes. Skicka då ovanstående till peter@vaccinationsgruppen.se. Intyget kommer oftast inom ett par timmar.

Antikroppstest hepatit B 500 kr
Antikroppstest vattkoppor 1 500 kr
IGRA-test tuberkulos 2 200 kr
PPD-test tuberkulos 650 kr
Vaccinationsintyg Covid-19 400 kr
Övriga Vaccinationsintyg 450 kr
Vaccinationsintyg för Covid-19

Ett vaccinationsbevis, ibland kallat covidbevis, vaccinpass, vaccinintyg, vaccinationsintyg eller vaccinbevis, är ett bevis på att du har vaccinerats mot Covid-19.