Vaccinationsintyg inför resa

PCR-, antigentest, karantän eller vaccinintyg?

Beroende på destination så kräver lokala myndigheter olika typer av dokumentation för att släppa in resenären i landet. Det vanligaste har tidigare varit ett bevis om negativt PCR-test inom 72 timmar från ankomst till landet. Över tid har dessa restriktioner lättats, och vissa accepterar även antigen-tester tagna inom 48 timmar, ibland i kombination med karantän. Vaccinationsintyg eller intyg på genomgången infektion har tidigare inte varit accepterat.

Digitala intyg inom EU

EU-länder har börjat acceptera vaccinationsintyg eller intyg på genomgången sjukdom istället för, eller i kombination med ovan nämnda tester. En förutsättning för att erhålla ett vaccinationsintyg är att Folkhälsomyndighetens rekommenderade intervall följts och att vaccinerna är registrerade i det regionala journalsystemet. E-hälsomyndigheter inom EU har tagit fram ett sammanhållet digitalt system för att hantera samtlig information och kunna förse sina medborgare med digitala vaccinationsintyg, så kallade Covidbevis.

Behöver du ett vaccinationsintyg inför en förestående resa?

Om vi i de regionala journalsystemen kan hitta information om att du uppfyller kraven för genomgången vaccination så kan vi utfärda ett Vaccinationsintyg Covid-19 som bevis på detta.

Intyget är på engelska och undertecknat av våra läkare. För dig som vaccinerats och där det kostnadsfria Covidbeviset från eHälsomyndigheten saknar specifika uppgifter som destinationen kräver är detta intyg ett enkelt sätt att slippa restriktioner på resmålet.

Vaccinationsintyg vid besök på mottagningen

För att kunna utfärda ett Vaccinationsintyg Covid-19 så behöver du kunna legitimera dig vid besöket. Du behöver även ha med dig den ID-handling du ämnar resa på, då passnumret eller ID-kortsnumret kommer att föras in på intyget. Efter kontroll av de regionala journalsystemen skriver vi in dina personuppgifter på intyget och skriver sedan ut detta. Vi följer samtliga officiella riktlinjer för hur intygen ska vara utformade. Om du har ett BankID och en mejladress kan vi även skicka intyget som en länk i ett mejl.

Vaccinationsintyg på distans

För att kunna utfärda ett Vaccinationsintyg Covid-19 på distans så behöver vi följande (per person):

  • Ett foto på den ID-handling som används för resan
  • Ett foto på vaccinationskort där batchnummer framgår
  • En mejl-adress dit intyget (i form av en länk som verifieras med tvåfaktors-autentisering) kan skickas
  • Ett mobilnummer

Betalning sker med Swish, och instruktioner för detta delges mejlledes.

Skicka ovanstående till peter@vaccinationsgruppen.se. Intyget kommer oftast inom ett par timmar, och betalning sker i efterskott.

Intyg på genomgången sjukdom

Vi kan även utfärda ett intyg på genomgången sjukdom. För att göra det behöver vi, på distans eller på plats, tillgång till följande:

  • Den ID-handling som används för resan
  • Utdrag från journalhandling där det framgår att personen testats med positivt resultat, när det gjordes, samt även vilka som utfört testet och vilken testmetod som använts (endast PCR accepteras)
  • En mejl-adress dit intyget (i form av en länk som verifieras med tvåfaktors-autentisering) kan skickas
  • Ett mobilnummer

Om man kommer till mottagningen sker betalning på plats och intyget skickas direkt. I annat fall sker betalning med Swish, och instruktioner för detta delges i så fall mejlledes. Skicka då ovanstående till peter@vaccinationsgruppen.se. Intyget kommer oftast inom ett par timmar, och betalning sker i efterskott.

Vaccinationsintyg för Covid-19

Ett vaccinationsbevis, ibland kallat covidbevis, vaccinpass, vaccinintyg, vaccinationsintyg eller vaccinbevis, är ett bevis på att du har vaccinerats mot Covid-19.

PCR-test inkl reseintyg

Det här testet är till för dig som behöver ett internationellt godkänt friskintyg, signerat av läkare. Vänligen observera att vi inte testar personer som uppvisar symtom på sjukdom! Du får svar och intyg digitalt direkt till din mejladress inom 12-36 timmar.

Läs mer

Antigentest

Det här testet är till för dig som snabbt behöver veta om du har en pågående Covid-19 infektion. Vänligen observera att vi inte testar personer som uppvisar symtom på sjukdom! Du får ditt provsvar på plats efter ca 10 minuter.

Läs mer

Priser

PCR-test inkl. reseintyg 1 400 kr
- Helgtillägg 250 kr
- Expresstillägg 1 000 kr
Antigentest inkl. reseintyg 475 kr
Antikroppstest 380 kr
Vaccinationsintyg Covid-19 350 kr