En luftburen virussjukdom

Influensaviruset är mycket smittsamt och förändras från år till år, därför är det svårt att undvika spridning.

  • Luftburen virussjukdom som är vanligast i Sverige under vinterhalvåret
  • Vaccinet kan inte ge sjukdomen
  • Orsakar ett par hundra dödsfall varje år, särskilt hos riskgrupper

Mer om Influensa

Eftersom viruset är mycket smittsamt och förändras från år till år, är det svårt att undvika spridning. Vanlig influensa kallas även säsongsinfluensa.

Man börjar smitta redan ett dygn innan symtomen bryter ut, så man kan vara smittbärare utan att veta om det. Smittrisken är större inomhus än utomhus, bland annat på grund av för viruset gynnsammare temperatur och luftfuktighet, men också för att människor kommer varandra närmare där.

Viruset är dock känsligt för rengöringsmedel, vilket innebär att man genom att tvätta händerna regelbundet minskar risken för infektion.

Influensa går oftast över av sig själv efter fem till sju dagar, men ibland kan den leda till följdsjukdomar som bihåleinflammation eller lunginflammation.

Om man tillhör en riskgrupp, till exempel är äldre än 65 år, är gravid eller har hjärt- eller lungproblem, ökar risken för följdsjukdomar och man brukar därför rekommenderas att vaccinera sig.

Symtom

Om man får influensa är det vanligt att man plötsligt får hög feber, huvudvärk, muskelvärk, halsont, hosta och röda ömmande ögon. Man kan vara trött i ett par veckor efter virusinfektionen.

Behandling

Eftersom influensa orsakas av virus hjälper inte antibiotika.

För att lindra besvären kan man vila, dricka mycket, ligga med huvudet högt samt ta receptfria smärtstillande och febernedsättande medel. Man kan också använda avsvällande nässprej.

Influensa är en virussjukdom som inte går att behandla. Den kan yttra sig på olika sätt, alltifrån en lindrig förkylning till långvarig allmänpåverkan med feber och hosta. Bakterieinfektioner, till exempel lunginflammation eller öroninflammation, kan komplicera förloppet. Personer i den äldre generationen, de som har ett påverkat immunförsvar samt  de som använder vissa mediciner löper större risk att bli allvarligt sjuka.

Influensaviruset sprider sig över jorden från öster till väster enligt ett återkommande mönster. Det innebär att det tidigt på hösten är värt att vaccinera sig mot influensa inför en resa till Asien även om epidemin inte brutit ut i Sverige. Då hjälper man även till att inte sprida sjukdomen vidare, eftersom man kan vara smittad utan att ha symtom.

Den årligt återkommande kampanjen för bättre skydd mot influensa i samhället äger rum i Stockholms läns landsting under senhösten. Under kampanjtiden kan du som är ålderspensionär eller av annan anledning tillhör en riskgrupp få influensa- och pneumokockvaccinationen kostnadsfritt hos oss.

För mer information om influensa samt svar på många av de vanligaste frågorna rekommenderar vi läsning av den artikel på Vården.se som är länkad här.

Många företag väljer att vaccinera sina anställda för att undvika sjukfrånvaro under senhösten och vintern. För att underlätta kommer vi gärna till er arbetsplats. Kontakta oss för mer information.

Fler vanliga sjukdomar