Vaccin mot hepatit A för barn upp till 18 års ålder

Detta vaccin kan vara aktuellt vid utlandsresa, då sjukdomen sprids med mat och vatten och är vanlig i större delen av världen.

  • Effektivt skydd under lång tid
  • Extra lämpligt för barn som redan erhållit hepatit B-skydd i sitt barnvaccinationsprogram
  • Pris = 420 kr/dos

Kort om sjukdomen

  • Hepatit A finns i stora delar av världen och smittar via förorenad mat och förorenat vatten. Sjukdomen leder till leverinflammation som kan göra dig sjuk i flera veckor till månader. Om du ska ut och resa kan det vara viktigt att vara vaccinerad mot hepatit A. För information om vaccinet behövs till ditt resmål, se vår Prisguide

Typ av vaccin

Vaccinet är ett så kallat avdödat vaccin och kan därför aldrig orsaka sjukdom. I Sverige finns två vaccin mot hepatit A som anses vara likvärdiga; Vaqta och Havrix. Barn från 6 månaders ålder och uppåt kan vaccineras med dessa.

Hur länge har vaccinet använts?

Vaccinationer mot hepatit A inleddes i början av 1990-talet, och samma vaccin används fortfarande. Vaccinet har givits i över 200 miljoner doser totalt sett.

Skyddseffekt

Två doser ger dig ett fullgott skydd i 30-40 år.

Intervall och administration

Doserna ges med ett rekommenderat intervall om 12 månader för kontinuerligt skydd och som lägst 6 månader mellan doserna. Du kan vaccinera dig precis innan avresa vid behov, men det är alltid bättre att vara ute i god tid. Vaccinet ges vanligtvis i överarmen.

Vad händer om jag avviker från schemat?

Du behöver aldrig börja om utan fortsätter med den dos du skulle tagit.

Nedsatt immunförsvar

Hepatit A-vaccin kan ges till dig med nedsatt immunförsvar då vaccinet är avdödat.

Biverkningar

Vanligaste biverkningarna är smärta och ömhet vid insticksstället. Mindre vanliga biverkningar är huvudvärk och lätt sjukdomskänsla. Detta brukar gå över på ett par dagar.

Fler vacciner