En sticka i foten är allt som krävs

Stelkrampsbakterien finns i jorden och bildar ett gift som blockerar nerver i ryggmärgen. Det kan orsaka svåra kramper.

  • Kramperna sätts igång av yttre intryck som beröring eller ljud
  • Infektionen börjar oftast i ett litet sår, t ex efter en sticka i foten
  • Folkhälsomyndigheten rekommenderar påfyllning vart 20e år

Mer om stelkramp

Stelkramp orsakas av en bakterie. Den bildar ett gift som blockerar nerver i ryggmärgen och gör att man får kramper i musklerna. Infektionen börjar oftast i ett litet sår som har kommit i kontakt med bakterien, som finns i till exempel jord såväl i Sverige som utomlands. Vaccination mot stelkramp ingår i barnvaccinationsprogrammet i alla länder.

Stelkramp smittar inte mellan människor. Från att man har smittas tills sjukdomen bryter ut kan det gå mellan tre dygn och tre veckor. Stelkramp kan vara livshotande, men om man får behandling i tid blir man oftast bra igen.

Symtom

Om man har stelkramp får man krampliknande muskelsammandragningar. De börjar i ansiktet och halsen och sprider sig till kroppen, armarna och benen. Kramperna sätts igång av yttre intryck som beröring eller ljud.

Behandling

Eftersom de kramper man får kan vara så kraftiga att man riskerar att kvävas, brukar man få ligga i respirator och vara sövd tills giftet har försvunnit ur kroppen. Man brukar också få behandling med antibiotika och motgift.

Vaccin

Så kallat monovalent vaccin, dvs sådant som endast skyddar mot stelkramp, finns inte längre att tillgå på den svenska marknaden. Istället används vaccin med flera komponenter, såsom Triaxis, DitekiBooster, Boostrix, Boostrix Polio, Tetravac, eller Hexyon. Det sistnämnda ges till spädbarn på BVC under det första levnadsåret som en del av barnvaccinationsprogrammet.