Ett litet sår räcker

Stelkrampsbakterien bildar ett gift som blockerar nerver i ryggmärgen och orsakar svåra kramper.

  • Kramperna sätts igång av yttre intryck som beröring eller ljud
  • Infektionen börjar oftast i ett litet sår, t ex efter en sticka i foten
  • Folkhälsomyndigheten rekommenderar påfyllning vart 20e år

Vad är stelkramp?

Om det har gått mer än 20 år efter senaste vaccinationen rekommenderas man att göra det igen. Stelkramp orsakas av en bakterie.

Den bildar ett gift som blockerar nerver i ryggmärgen och gör att man får kramper i musklerna. Infektionen börjar oftast i ett litet sår som har kommit i kontakt med bakterien, som finns i till exempel jord, såväl i Sverige som utomlands. Vaccination mot stelkramp ingår i barnvaccinationsprogrammet i alla länder.

Stelkramp smittar inte mellan människor. Från att man har smittas tills sjukdomen bryter ut kan det gå mellan tre dygn och tre veckor. Stelkramp kan vara livshotande, men om man får behandling i tid blir man oftast bra igen.

Symtom på stelkramp

Om man har stelkramp får man krampliknande muskelsammandragningar. De börjar i ansiktet och halsen och sprider sig till kroppen, armarna och benen. Kramperna sätts igång av yttre intryck som beröring eller ljud.

Behandling av stelkramp

Eftersom de kramper man får kan vara så kraftiga att man riskerar att kvävas, brukar man få ligga i respirator och vara sövd tills giftet har försvunnit ur kroppen. Man brukar också få behandling med antibiotika och motgift.

Fler vanliga sjukdomar