Vaccin mot hepatit A+B upp till 16 års ålder

Ambirix är ett kombinationsvaccin mot Hepatit A och B som kan ges upp till 16 års ålder och som ges i två doser med ett intervall om 12 månader.

  • Första dosen skyddar i 1 år mot Hepatit A och till ca 30-40% mot Hepatit B
  • Bägge doserna måste tas innan 16 års ålder. Annars måste man avsluta serien med andra vacciner
  • Pris = 695 kr/dos

Mer om sjukdomen

  • Hepatit A och B finns i stora delar av världen och kan leda till leverinflammation som kan göra dig sjuk i flera veckor till månader. Hepatit B kan även leda till en kronisk inflammation och även levercancer. Hepatit A smittar via mat och vatten och hepatit B smittar via kroppsvätskor.
  • För information om skydd mot dessa sjukdomar behövs till ditt resmål, se vår Prisguide

Vilka bör ta detta vaccin?

Vaccinet är ett alternativ till vaccinet Twinrix barn om man inte hinner med att ta två sprutor av det senare innan avresa och ändå vill få ett visst skydd mot Hepatit B. Ambirix riktar sig således till barn mellan 6 mån-15 års ålder som saknar immunitet mot både hepatit A och B.

Vid resa till ett land med låg risk för hepatit B-infektion och samtidigt kort tid till avresa kan detta vaccin vara ett alternativ. En dos anses vara tillräcklig innan avresa då barn inte ska riskera utsättas för smitta av hepatit B i stor utsträckning.

Typ av vaccin

Ambirix är ett avdödat kombinationsvaccin som ger skydd mot både hepatit A och B.

Hur länge har vaccinet använts?

Ambirix innehåller samma komponenter som andra vaccin mot hepatit A och B och har varit godkänt sedan 1996.

Är Ambirix lika bra som andra vaccin?

Ambirix har visat sig ha lika bra skyddseffekt som andra vaccin mot hepatit A och B, men fullgott skydd mot hepatit B uppnås först efter andra dosen.

Är ditt barn redan vaccinerad mot hepatit B via barnvaccinationsprogrammet?

Då går det bra att istället välja ett vaccin enbart mot hepatit A (Havrix/Vaqta).

Skyddseffekt

  • Dos 1: Skydd mot hepatit A i ett år och ca 30-40% skydd mot hepatit B
  • Dos 2: Skydd mot hepatit A i 30-40 år och ett livslångt skydd mot hepatit B

Dosintervall & administration

Efter första dosen ska man vänta mellan 6-12 månader tills man får andra dosen. Ambirix administreras som injektion i överarmsmuskeln för de som är äldre än ca 1½ år. Yngre barn vaccineras i lårmuskeln istället.

Vad händer om det har gått längre tid mellan doserna än rekommenderat?

Du behöver inte börja om med vaccineringen, utan kan fortsätta när det passar. Observera dock att den andra dosen måste tas innan barnet fyller 16 år.

Nedsatt immunförsvar

Om ditt barn av någon anledning har nedsatt immunförsvar är det inget som hindrar vaccination med Ambirix. Detta eftersom vaccinet är avdödat.

Biverkningar

Vanliga biverkningar är smärta och rodnad kring insticksstället, huvudvärk och trötthet. Dessa går över inom några dagar.

Fler vacciner