Vaccin mot Tyfoidfeber (Vivotif)

Oralt vaccin (kapslar som man sväljer hela) som skyddar mot en svår salmonellaliknande magsjukdom orsakad av bakterien Salmonella Typhi.

Vaccinet bör tas minst två veckor innan avresa för bästa skydd.

  • Levande försvagat vaccin som tas oralt
  • Lämpligt från fem års ålder
  • Pris = 480 kr/dos

Kort om sjukdomen

  • Tyfoidfeber är en sjukdom som är relativt vanlig i vissa delar av världen. Risken att bli smittad är störst i Afrika, Sydamerika och Sydostasien
  • Bakterierna sprids via avföringen och förs sedan vidare till mat och vatten via bristande handhygien hos de som hanterar dessa produkter. Det är med andra ord viktigt att tvätta händerna ordentligt med tvål och vatten efter varje toalettbesök för att inte riskera att andra smittas. Bakterierna kan finnas i avföringen upp till flera månader efter att man har blivit frisk
  • De gramnegativa bakterierna fastnar i tarmludden och kan medföra att tarmväggen penetreras. Då sprids tarmvätska till platser där sådan inte ska finnas, vilket kan orsaka svår blodförgiftning

Typ av vaccin

Vivotif är ett levande försvagat vaccin i kapselform som intas oralt. Höljet löses sedan upp i tarmen.

Hur länge har vaccinet använts?

Vivotif har använts sedan 1983 och getts i över 150 miljoner doser globalt.

Tyfoid

Skyddseffekt

Efter att man tagit samtliga kapslar så anses man vara skyddad i tre år med en skyddseffekt på ca 50%.

Intervall och administration

Vivotif är ett oralt vaccin i kapselform som kan tas från fem års ålder.

OBS! Vaccinet måste förvaras i kylskåp.

Det tas vid tre tillfällen med en dags intervall (exempelvis måndag, onsdag, fredag). Man bör vara fastande en timma innan och en timme efter för att säkerställa att syra som kan förstöra vaccinet inte finns i magsäcken. Första kapseln intas helst två veckor innan avresa.

Graviditet eller nedsatt immunförsvar

Immunbrist och graviditet är i allmänhet en kontraindikation för vacciner som innehåller levande försvagade smittämnen. Administrering av Vivotif rekommenderas således inte till dessa individer. Bakteriestammen som används i Vivotif är dock programmerad att tappa sin förmåga att dela sig, så risken för att få en klinisk sjukdom från vaccinet är mycket låg. WHO anser till exempel inte immunbrist vara en kontraindikation för Vivotif.

Antibiotikabehandling eller malariamedel

Vaccinet ska inte ges under antibiotikabehandling, eftersom antibiotikan förstör vaccinet. Efter att ha avslutat antibiotikakuren bör du vänta tre dagar innan du tar den första kapseln. På samma sätt bör du vänta tre dagar efter att du avslutat intaget av samtliga Vivotif-kapslar innan du påbörjar en antibiotikabehandling.

Intag av malariamedel med en proguanil-haltig produkt (Malarone, Malastad och liknande), meflokin (Lariam) eller antibiotikan Doxycyklin kan påbörjas tidigast tre dagar efter att den sista kapseln tagits.

Biverkningar

Biverkningar från vaccinet är relativt ovanliga. De biverkningar som kan förekomma inkluderar feber, huvudvärk, buksmärtor, illamående, kräkningar och diarré. Dessa besvär brukar gå över inom ett par dagar.

Alternativ till Vivotif

Om du av något skäl inte kan ta Vivotif, till exempel om du är immunsupprimerad, gravid eller det rör sig om barn under fem år (vilka har svårigheter att svälja kapseln utan att tugga på den), finns det ett alternativt vaccin vid namn Typhim VI som ges i sprutform.

Fler vacciner