Vaccin mot covid-19

Comirnaty XBB 1.5 är ett mRNA-vaccin som är uppdaterat med den senaste omikronvarianten; Eris. Det är den variant som för närvarande sprids i Sverige.

 • Godkänt för dig som är 18 år och äldre, men rekommenderas särskilt till dig som är 50 år och äldre
 • Pris = 0 kr/dos
Boka tidDrop-in

Kort om sjukdomen

 • Covid-19 är en mycket smittsam sjukdom som är lindrig för de allra flesta men som kan leda till allvarlig sjukdom och död hos en del
 • Det är framför allt personer som inte har vaccinerat sig mot covid-19 som blir svårt sjuka
 • Äldre personer har större risk att drabbas av svår sjukdom, men även yngre personer kan bli allvarligt sjuka
 • Covid-19 kan även ge besvär som varar länge, så kallad post-covid eller långtidscovid

Typ av vaccin

Comirnaty är ett så kallat mRNA-vaccin. Tekniken har utvecklats sedan 90-talet och flera Nobelpriser har delats ut till de som utvecklade tekniken och vaccinet.

Hur länge har vaccinet använts?

mRNA-vacciner har givits i miljarder doser och är säkert, effektivt samt med en mycket bra biverkningsprofil.

Skyddseffekt

Comirnaty har visat sig vara synnerligen effektivt, och särskilt för den äldre målgruppen.

Du som aldrig har vaccinerat dig mot covid-19 rekommenderas att göra det för att få ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och död. Även om du har haft covid-19 bör du vaccinera dig för att minska risken för att bli allvarligt sjuk nästa gång du blir smittad av coronaviruset.

Skyddseffekten avtar med tiden, och därför rekommenderas påfyllnadsdoser till vissa grupper. Det är viktigt att ta de påfyllnadsdoser som rekommenderas för att fortsätta ha ett gott skydd mot sjukdom.

Intervall och administration

Följande grupper ska erhålla en dos COVID-19 vaccin under våren 2024*:

 • +80 års ålder
 • +65 års ålder med dagliga omsorgsinsatser
 • Immunsupprimerade om det rekommenderas av behandlande läkare, som sedan skriver remiss till vårdcentralen för vaccination
  • De flesta personer med någon form av immunnedsättning på grund av sjukdom eller behandling ingår i rekommendationen om årlig vaccination mot covid-19 inför höst/vintersäsongen. En del personer med allvarlig immunbrist behöver tätare vaccindoser och det kan i vissa fall vara lämpligt att personer med allvarlig immunbrist följer de rekommendationer som gäller personer äldre än 80 år. Vaccination behöver i många fall göras vid tidpunkter som passar övrig behandling. I enstaka fall kan behandlande läkare anse att det finns indikation för vaccination även av anhöriga till personer med allvarlig immunbrist

*Om någon av dessa personer vaccinerats mot COVID-19 under hösten 2023 (från 10 okt, dvs med XBB 1.5) alternativt drabbats av verifierad COVID-19 efter 1 oktober 2023 behövs ingen dos under våren, men de FÅR ta om de vill, bara det gått 3 månader sedan senaste dos/verifierad sjukdom

Personer som inte omfattas av rekommendationerna ovan men har tillstånd som medför ökad risk för allvarlig covid-19, till exempel graviditet eller underliggande sjukdom, kommer att omfattas av rekommendation om en vaccindos inför höst/vintersäsongen 2024-2025.

Skyddslängd

Beroende på virusets snabba mutationsförmåga samt sjukdomens spridning bland riskgrupper är det svårt att uppskatta skyddslängden. Efterhand som data samlas in utförs nya studier som undersöker skyddets varaktighet.

Nedsatt immunförsvar

Även (och särskilt) de med nedsatt immunförsvar bör ta detta vaccin.

Biverkningar

Feber, huvudvärk samt smärta och rodnad vid insticksstället är vanliga biverkningar. Dessa besvär brukar dock vara snabbt övergående.

Fler vacciner