Vaccin mot covid-19

Comirnaty XBB 1.5 är ett mRNA-vaccin som är uppdaterat med den senaste omikronvarianten; Eris. Det är den variant som för närvarande sprids i Sverige.

 • Godkänt för dig som är 18 år och äldre, men rekommenderas särskilt till dig som är 50 år och äldre
 • Pris = 0 kr / dos
Boka tidDrop-in

Kort om sjukdomen

 • Covid-19 är en mycket smittsam sjukdom som är lindrig för de allra flesta men som kan leda till allvarlig sjukdom och död hos en del
 • Det är framför allt personer som inte har vaccinerat sig mot covid-19 som blir svårt sjuka
 • Äldre personer har större risk att drabbas av svår sjukdom, men även yngre personer kan bli allvarligt sjuka
 • Covid-19 kan även ge besvär som varar länge, så kallad post-covid eller långtidscovid

Typ av vaccin

Comirnaty är ett så kallat mRNA-vaccin. Tekniken har utvecklats sedan 90-talet och flera Nobelpriser har delats ut till de som utvecklade tekniken och vaccinet.

Hur länge har vaccinet använts?

mRNA-vacciner har givits i miljarder doser och är säkert, effektivt samt med en mycket bra biverkningsprofil.

Skyddseffekt

Comirnaty har visat sig vara synnerligen effektivt, och särskilt för den äldre målgruppen.

Du som aldrig har vaccinerat dig mot covid-19 rekommenderas att göra det för att få ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och död. Även om du har haft covid-19 bör du vaccinera dig för att minska risken för att bli allvarligt sjuk nästa gång du blir smittad av coronaviruset.

Skyddseffekten avtar med tiden, och därför rekommenderas påfyllnadsdoser till vissa grupper. Det är viktigt att ta de påfyllnadsdoser som rekommenderas för att fortsätta ha ett gott skydd mot sjukdom.

Intervall och administration

Vaccinet ges i överarmen, och beroende på ålder och hälsotillstånd skiljer sig möjligheterna till vaccination åt. Fram till och med den 29 februari 2024 är det följande som gäller (därefter kommer uppdaterade riktlinjer):

 • 80 år och äldre, eller bor på SÄBO
  • en dos uppdaterat vaccin (3 månader sedan senaste dos)
 • 65–79 år och personer i medicinsk riskgrupp* från 18 år
  • en dos uppdaterat vaccin (3 månader sedan senaste dos)
 • 18–64 år
  • en dos uppdaterat vaccin (9 månader sedan senaste dos)

*Medicinska riskgrupper

  • Gravida från v12
  • Kronisk hjärt- kärlsjukdom inklusive stroke och högt blodtryck
  • Kronisk lungsjukdom, såsom KOL och astma
  • extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar eller flerfunktionshinder
  • Kronisk lever- eller njursvikt
  • Diabetes mellitus typ 1 och 2
  • Generellt nedsatt fysisk hälsa på grund av demenssjukdom eller psykiatrisk sjukdom
  • Personer med nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling, inklusive personer med Downs syndrom
  • Personer som är sköra av andra skäl, eller vill skydda de som är det

Skyddslängd

Beroende på virusets snabba mutationsförmåga samt sjukdomens spridning bland riskgrupper är det svårt att uppskatta skyddslängden. Efterhand som data samlas in utförs nya studier som undersöker skyddets varaktighet.

Nedsatt immunförsvar

Även (och särskilt) de med nedsatt immunförsvar bör ta detta vaccin.

Biverkningar

Feber, huvudvärk samt smärta och rodnad vid insticksstället är vanliga biverkningar. Dessa besvär brukar dock vara snabbt övergående.

Fler vacciner