Först måste viruset föröka sig

När ett virus tar sig in i kroppen, vilket det kan göra exempelvis via slemhinnor eller sår, så försöker det ta sig in i en värdcell. Virus kan inte ta sig in i vilka celler som helst, utan enbart sådana vars receptorer passar för det aktuella viruset. Man måste helt enkelt ha rätt nyckel för att komma in genom dörren. Om viruset ifråga har rätt nyckel, så kommer den att kunna penetrera, alternativt smälta ihop med sin värdcell. Väl integrerad, och förutsatt att miljön inte har fel pH-värde, så ”klär den av sig”, dvs förstör sin egen kapsel och släpper ut DNA eller RNA. Den delar alltså med sig av sitt eget genom (sina gener) inne i cellen.

Genomet replikerar sedan, och därefter sätter en process igång som kallas för translation. Det är då som cellen börjar bygga proteiner. Dessa transporteras sedan till cellens membran där allt sätts ihop och blir till nya viruskomponenter. Viruset har alltså förökat sig inne i cellen, och utnyttjat delar av den för att kunna göra det.

När denna process är klar dör värdcellen och alla virus, som nu blivit mångdubbelt fler, släpps ut i kroppen där de letar rätt på nya celler för att återupprepa processen.

Kroppens försvar

Kroppen ligger dock inte på latsidan, och så snart immunförsvaret uppmärksammat att det finns inkräktare så kommer den att skicka ett antal olika celltyper och antikroppar för att försöka oskadliggöra densamma. Om det rör sig om en för kroppen ny och okänd attack så kan det ta upp till en vecka innan försvaret mobiliserat. Om det däremot handlar om en redan känd virustyp så går det mycket fortare.

Kroppen har flera olika metoder för att skydda sig. Temperaturen kan exempelvis höjas för att skapa en mer ogästvänlig miljö. Dessutom kan slemhinnorna aktiveras (vilket gör att du blir snorig, hostar samt nyser), man kan kräkas eller till exempel få diarré, lite beroende på var smittoämnet befinner sig. Syftet är att på snabbast möjliga sätt se till att viruset transporteras ut ur kroppen.

Spridning till andra

Men eftersom viruset transporteras ut så finns det en risk att man smittar andra. Därför är det viktigt att man hostar eller nyser i armvecket, samt ser till att tvätta händerna ofta och omsorgsfullt! Virus kan överleva länge på olika ytor utanför kroppen! Försök dessutom att undvika att låta händerna komma i kontakt med slemhinnor, exempelvis ögon eller mun.

Hur fungerar vaccin mot Covid-19?

För mer info om hur de nya vaccinerna mot Covid-19 fungerar hänvisar jag till en annan artikel som ligger här.

 

Peter Gutniak
Verksamhetschef
peter@vaccinationsgruppen.se
Mobil: 0709-609040