Vaccin mot Tyfoidfeber (Typhim VI)

Detta vaccin skyddar mot en svår salmonellaliknande magsjukdom orsakad av bakterien Salmonella Typhi.

Vaccinet bör tas minst två veckor innan avresa för bästa skydd.

  • Avdödat vaccin som ges i sprutform
  • Minst två veckor innan avresa för bästa skydd
  • Pris = 480 kr/dos

Kort om sjukdomen

  • Tyfoidfeber är en sjukdom som är relativt vanlig i vissa delar av världen. Risken att bli smittad är störst i Afrika, Sydamerika och Sydostasien
  • Bakterierna sprids via avföringen och förs sedan vidare till mat och vatten via bristande handhygien hos de som hanterar dessa produkter. Det är med andra ord viktigt att tvätta händerna ordentligt med tvål och vatten efter varje toalettbesök för att inte riskera att andra smittas. Bakterierna kan finnas i avföringen upp till flera månader efter att man har blivit frisk
  • De gramnegativa bakterierna fastnar i tarmludden och kan medföra att tarmväggen penetreras. Då sprids tarmvätska till platser där sådan inte ska finnas, vilket kan orsaka svår blodförgiftning

Typ av vaccin

Typhim VI är ett avdödat vaccin och kan därför inte orsaka sjukdom.

Hur länge har vaccinet använts?

Typhim VI har använts sedan mitten av 1990-talet och är ett av de vacciner mot tyfoidfeber som rekommenderas av WHO. Det andra är Vivotif.

Skyddseffekt

Efter att man tagit en dos så anses man vara skyddad i tre år med en skyddseffekt på ca 50%.

Intervall och administration

Typhim VI kan tas från två års ålder. Helst bör det tas ca 2 veckor innan avresa. Vaccinet ges vanligtvis i en överarmsmuskel.

Nedsatt immunförsvar

Då vaccinet är avdödat går det utmärkt för personer med nedsatt immunförsvar att ta det. Dock finns det risk att skyddet blir sämre.

Graviditet

Gravida kan ta detta vaccin.

Biverkningar

Biverkningar från vaccinet är relativt ovanliga. De biverkningar som kan förekomma inkluderar feber, huvudvärk, buksmärtor, illamående, kräkningar och diarré. Dessa besvär brukar gå över inom ett par dagar.

Alternativ till Typhim VI

Om det av något skäl är olämpligt att ta Typhim VI, till exempel om du vaccinerat dig med det vaccinet tidigare, finns det ett alternativt vaccin vid namn Vivotif som ges oralt.

Fler vacciner