Vänligen läs detta först!

När denna sida uppdaterades senast (2024-05-31) så har vi givit över 13,58 MILJARDER doser av detta vaccin. Det innebär att vi har mycket god koll på att vaccinet är säkert och att allvarliga biverkningar (dvs inte enbart lite feber, huvudvärk, ömhet på stickstället etc) är extremt sällsynta (under 0,05%). Särskilt i jämförelse med andra läkemedelsgrupper. Senaste rapporten från Läkemedelsverket (2023-04-26) finns HÄR.

Observera även att det i dessa data inte finns ett konstaterat orsakssamband! Personer får diabetes, njurproblem eller feber hela tiden, utan att det med nödvändighet förknippas med en yttre händelse. För att säkerställa orsaken till tillståndet måste man först jämföra med en ovaccinerad population, och se om det finns en statistiskt signifikant skillnad.

OBS! Om du skulle uppleva följande symtom efter vaccination, ska läkare omedelbart kontaktas:

 • Andningssvårigheter eller bröstsmärtor
 • Svullnader i extremiteter, som exempelvis ben eller armar
 • Kontinuerlig smärta i buken
 • Neurologiska besvär, inklusive svår och beständig huvudvärk eller synpåverkan
 • Små röda prickar under huden, som ligger utanför den plats där vaccinet gavs

Andra biverkningar kan förekomma

Oftast är dessa snabbt övergående inom 1-3 dygn (i vissa fall 5-7 dygn) och kräver således i regel inte kontakt med sjukvården.

Mycket vanliga (>1/10):

 • Ömhet, smärta, värmekänsla, klåda eller blåmärke där injektionen ges
 • Trötthet eller allmän sjukdomskänsla
 • Frossa eller känna sig febrig
 • Huvudvärk
 • Illamående
 • Ledsmärtor eller muskelvärk

Vanliga (<1/10):

 • Svullnad eller rodnad där injektionen ges
 • Feber (> 38 °C)
 • Kräkningar eller diarré

Mindre vanliga (<1/100)

 • Känna sig sömnig eller yr
 • Minskad aptit
 • Förstorade lymfkörtlar
 • Överdriven svettning, kliande hud eller utslag

Skulle dock dessa besvär inte ha gått över inom ett par dagar rekommenderas kontakt med din husläkare eller närmaste vårdcentral för utredning.

 

Peter Gutniak
Verksamhetschef
peter@vaccinationsgruppen.se
Mobil: 0709-609040