Vaccin mot bältros

Zostavax är ett vaccin som används för att förebygga bältros (herpes zoster) och zoster-associerad postherpetisk neuralgi (PHN); den långvariga nervsmärta som följer på bältros.

Vaccinet är godkänt för dig som är 50 år och uppåt, men på grund av att det råder osäkerhet rörande boostring, så rekommenderar vi i normalfall vaccinet till dig som är 60 år och äldre.

  • Levande, försvagat vaccin som tas i en dos
  • Godkänt för dig som är 50 år och uppåt, men rekommenderas till dig som är 60 år och äldre
  • Pris = 1650 kr/dos (OBS! Beställningsvara!)

Kort om sjukdomen

  • Bältros är en mycket jobbig sjukdom som drabbar väldigt många. Man kan dessutom få bältros flera gånger
  • Blåsorna som uppstår kan förhindras med antivirala medel, men det finns ingen behandling för de nervsmärtor som en del får av sjukdomen. Dessa kan plåga den drabbade i månader och år. Det är därför som bältros även kallas ”helveteseld”. Läs mer om bältros här.

Typ av vaccin

Zostavax är ett levande försvagat vaccin.

Hur länge har vaccinet använts?

Vaccinet godkändes för försäljning 2006 och har hittills givits i ca 40 miljoner doser över hela världen.

Skyddseffekt

Skyddseffekten mot bältros uppgår till ca 50%, och skyddet mot PHN uppgår till ca 67%.

Det finns ett nyare vaccin (Shingrix) som uppvisar en väsentligt högre skyddseffekt sett över samtliga åldersgrupper, och då det vaccinet är avdödat kan även de med ett sämre immunförsvar ta det.

Intervall och administration

Vaccinet ges i en enda dos i överarmen. Om tillämpligt ska det ha gått ett år sedan senaste episod av bältros, dvs efter att blåsorna försvunnit.

Skyddslängd

Skyddet anses i nuläget vara ca 10 år. Efterhand som data samlas in utförs nya studier som undersöker skyddets varaktighet. Eventuellt behov av boosterdoser är inte fastställt. Dock kan man alltid komplettera en tidigare Zostavax-vaccination med Shingrix. Då ska det dock ha gått minst två månader sedan vaccinationen.

Nedsatt immunförsvar

Eftersom Zostavax är ett levande försvagat vaccin är det endast personer med ett friskt immunförsvar som har möjlighet att ta det.

Biverkningar

Feber, huvudvärk samt smärta och rodnad vid insticksstället är vanliga biverkningar. Dessa besvär brukar dock vara snabbt övergående.

Att välja vaccin

Zostavax är avsevärt billigare än det nyare och mer effektiva vaccinet, Shingrix, vilket kan vara en faktor att ta med i beräkningen när beslut ska fattas i valet mellan dem.

Fler vacciner