SARS-CoV-2, även kallat covid eller covid-19


SARS-CoV-2-viruset är ett så kallat coronavirus där massiv spridning upptäcktes 2019 i staden Wuhan i Kina. Sjukdomen smittar året runt, men sprids särskilt under vinterhalvåret och är en mycket smittsam och farlig sjukdom, särskilt för äldre eller de med riskfaktorer.

  • Lindrig för de allra flesta men som kan leda till allvarlig sjukdom och död hos en del
  • En del personer får långvariga symtom efter covid-19
Boka tidDrop-in

Aktuellt våren 2024

Det senast uppdaterade vaccinet Pfizer Comirnaty XBB 1.5 ges på samtliga våra mottagningar. Den skyddar mot den omikronvariant som för närvarande sprids i Sverige.

Rekommendationer för COVID-19 vaccination våren 2024
(Gäller från 1 mars men vaccinationsinsatsen kommer i huvudsak förläggas till april)

Följande grupper ska erhålla en dos COVID-19 vaccin under våren 2024*:

  • +80 års ålder
  • +65 års ålder med dagliga omsorgsinsatser
  • Immunsupprimerade om det rekommenderas av behandlande läkare, som sedan skriver remiss till vårdcentralen för vaccination
    • De flesta personer med någon form av immunnedsättning på grund av sjukdom eller behandling ingår i rekommendationen om årlig vaccination mot covid-19 inför höst/vintersäsongen. En del personer med allvarlig immunbrist behöver tätare vaccindoser och det kan i vissa fall vara lämpligt att personer med allvarlig immunbrist följer de rekommendationer som gäller personer äldre än 80 år. Vaccination behöver i många fall göras vid tidpunkter som passar övrig behandling. I enstaka fall kan behandlande läkare anse att det finns indikation för vaccination även av anhöriga till personer med allvarlig immunbrist

*Om någon av dessa personer vaccinerats mot COVID-19 under hösten (från 10 okt, dvs med XBB 1.5) alternativt drabbats av verifierad COVID-19 efter 1 oktober behövs ingen dos under våren, men de FÅR ta om de vill, bara det gått 3 månader sedan senaste dos/verifierad sjukdom

Personer som inte omfattas av rekommendationerna ovan men har tillstånd som medför ökad risk för allvarlig covid-19, till exempel graviditet eller underliggande sjukdom, kommer att omfattas av rekommendation om en vaccindos inför höst/vintersäsongen 2024-2025.

Mer om covid-19

Spridning av covid-19

Fall av covid-19 kan förekomma under hela året men typiskt är att vi i Sverige har en kraftig epidemisk spridning under vinterhalvåret.

Hur smittar covid-19?

Covid-19 smittar genom direkt- eller indirekt kontakt med en infekterad person. Smitta förekommer både via aeroslol från hosta och nysningar. Men smitta sker även indirekt där viruspartiklar hamnat på en yta (exempelvis ett handtag) som du sedan kommer i kontakt med och för vidare till mun, näsa eller annan slemhinna vilka agerar inkörsportar för viruset till din kropp.

Genom användningen av desinfektionsmedel eller tvål och vatten kan viruset inaktiveras och risken för smitta minskas.

Symtom på covid-19

Vid covidinfektion ses ofta typiska förkylningssymtom och de kan ofta vara svårt att skilja från en ”vanlig” förkylning, RS eller influensa. Symtom som snuva, feber, halsont, huvudvärk, förändrad smak och lukt, hosta, svårt att andas samt värk i muskler och leder är alla vanligt förekommande och normalt ger symtomen med sig inom en till två veckor.

Dock kan sjukdomen, särskilt hos vissa riskgrupper, ge upphov till allvarlig infektion med lunginflammation och andningssvårigheter som följd, och i dessa fall kan sjukhusvård bli nödvändig. Hittills har uppemot 30 miljoner människor avlidit av sjukdomen.

Till riskgrupper räknas framförallt äldre (över 65 års ålder) alternativt de över 18 års ålder med underliggande kroniska sjukdomar.

Immunitet mot covid-19

Om du har haft covid-19 har du ett visst skydd mot att få sjukdomen igen. Men skyddet minskar med tiden och är mindre effektivt mot nya varianter av viruset. Risken att bli allvarligt sjuk är dock mindre om du har haft infektionen tidigare.

Behandling av covid-19

Behandling av covid-19 varierar beroende på svårighetsgraden av symptomen. Mild sjukdom kan ofta hanteras hemma med vila, vätsketillförsel och febernedsättande eller andra preparat för att lindra symptom. Mer allvarliga fall kan kräva sjukhusvård, syrgasbehandling eller användning av antivirala läkemedel och andra terapier för att stödja organfunktion. Några av de godkända behandlingarna inkluderar antivirala medel som Remdesivir och monoklonala antikroppsbehandlingar. Steroider som dexametason har också använts för att behandla svåra fall av covid-19.

Vaccin

I Sverige erbjuds alla som är 18 år och äldre gratis vaccination mot sjukdomen. Inget vaccin skyddar till hundra procent. Därför är det förväntat att vissa som blivit vaccinerade ändå får covid-19, men de får då oftast en mild sjukdom.

Även du som varit sjuk rekommenderas att vaccinera dig när du blivit frisk från covid-19. Efter sjukdomen utvecklar immunförsvaret ett skydd, men skyddet varierar från person till person. Vaccinet ökar skyddet.

Vaccinet vi använder kan du läsa mer om här: Comirnaty.

Fler vanliga sjukdomar